Zastosowanie grafiki komputerowej.

Grafika komputerowa jest dziedziną informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem techniki komputerowej do celów wizualizacji artystycznej ale też rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechniepozycjonowanie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce. Ja skupię się głównie na zastosowaniu grafiki do stron internetowych. Grafika i obrazy stosowane na stronach www, prócz podstawowego wykorzystania wizualnego, które ma wpływ na interakcję użytkownika jest szeroko stosowana w szeroko rozumianym marketingu internetowym. Z grafiki korzystamy tworząc banery, uatrakcyjniając wpisy a odpowiednio zastosowana ma nieocenione możliwości gdy robimy pozycjonowanie stron.

Chociaż grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych, to jednak siłą rzeczy musi czerpać wiedzę z rzeczywistości. Na przykład, aby uzyskać obrazy fotorealistyczne, należy wiedzieć, jak w rzeczywistym świecie światło oddziałuje z przedmiotami. Podobnie, aby symulacja jazdy samochodem była jak najwierniejsza, należy wiedzieć, jak obiekty fizyczne ze sobą oddziałują.

W latach 90 ubiegłego wieku stałą się kolejną dyscypliną artystyczną. jest formą malarstwa cyfrowego a dzieła, które powstają za jej pomocą nazywamy grafiką cyfrową lub infografiką.

Zapraszam szczególnie na blog, gdzie postaram się prezentować kursy pomocne w nauce tej interesującej dziedziny IT.

 

Historia grafiki komputerowej

Początki grafiki komputerowej sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, jednak – ze względu na duże koszty komputerów i urządzeń graficznych – aż do lat 80. grafika komputerowa była wąską specjalizacją, a na jej zastosowania praktyczne mogły pozwolić sobie ośrodki badawcze, duże firmy oraz instytucje rządowe. Dopiero gdy w latach dziewięćdziesiątych rozpowszechniły się komputery osobiste, grafika komputerowa stała się czymś powszechnym. Zaczęła się era w której praktycznie każdy może spróbować swych sił w tej ciekawej i tajemniczej dziedzinie.

 

Podstawowa klasyfikacja.

  • grafika komputerowaGrafika wektorowa: obraz jest rysowany za pomocą kresek lub łuków. Niegdyś powstawał tak obraz na ploterach kreślących, ale jeszcze do lat 80. XX wieku były wykorzystywane monitory CRT, które kreśliły obraz w analogiczny sposób jak oscyloskopy.
  • Grafika rastrowa: obraz jest budowany z prostokątnej siatki leżących blisko siebie punktów (tzw. pikseli). Głównym parametrem w przypadku grafiki rastrowej jest wielkość bitmapy, czyli liczba pikseli, podawana na ogół jako wymiary prostokąta.